You are currently viewing מה היא מצלמת LPR
מצלמת LPR

מה היא מצלמת LPR

מצלמת LPR

מצלמת LPR היא מצלמה לזיהוי רכבים לפי לוחיות רישוי. מטרתה העיקרית של מצלמה זו היא לזהות את מספר הרכב, ולפתוח עבורו את המחסום בעת כניסה לחניון – פרטי או ציבורי. המצלמה פועלת באופן מהיר ויעיל במיוחד, ופותחת את המחסום בפרק זמן של פחות מחצי שנייה, עניין המאפשר כניסה ויציאה של רכבים מהחניון באופן מהיר, יעיל וללא עיכובים מיותרים. לפניכם כל מה שצריך לדעת בנושא.

מהם היתרונות של מצלמה לזיהוי לוחית רישוי של כלי רכב?

למצלמה לזיהוי מספר רכב יתרונות רבים על פני שיטות ניהול אחרות של חניונים. להלן הבולטים שבהם:

  • חיסכון בכוח אדם – בשל העובדה שהמצלמה מאפשרת את פתיחת המחסום על פי נתונים שהוזנו אליה מראש, לרוב לא נדרשת התערבות אנושית נוספת. עניין זה מאפשר לחסוך את הכסף הרב שמושקע בדרך כלל בגיוס כוח אדם לצורך עבודה בחניון.
  • מהירות – בניגוד לשיטות רבות אחרות לניהול חניונים, מצלמת ה-LPR היא מצלמה מהירה במיוחד, המאפשרת את זיהוי הרכב ואת פתיחת המחסום בפרק זמן קצר. בזכות זה, רכבים מסוגלים לצאת מהחניון ללא כל עיכוב, וכך נמנעים גם פקקים בתוך החניון עצמו.
  • זיהוי רכבים – בשל העובדה שהמצלמה פועלת על בסיס סריקת לוחית הזיהוי של הרכב, היא למעשה יכולה "לזהות" רכבים המורשים להיכנס לחניון, ולמנוע כניסה מרכבים אשר אינם מורשים להיכנס לחניון. עניין זה יעיל במיוחד בכניסות ליישובים, לקיבוצים, לחברות גדולות או אפילו לחניון של דיירים בבניין.

על מה יש לתת את הדעת בעת התקנת מצלמת LPR?

על מנת שמצלמת ה-LPR תעבוד בצורה טובה ויעילה וללא כל תקלות, יש מספר דברים שיש לתת עליהם את הדעת בעת התקנת המצלמה:

  • זווית ההתקנה – זווית המצלמה היא הדבר החשוב ביותר שיש לתת עליו את הדעת בעת ההתקנה, שכן אם המצלמה תותקן במיקום גבוה או נמוך מדי, היא עלולה "לפספס" את לוחית הרישוי של הרכב.
  • מרחק – יש להקפיד להתקין את המצלמה במרחק סביר מהמחסום – לא קרוב מדי מחד, אך גם לא רחוק מדי מאידך, כך שהיא תוכל לזהות את מספר הרכב בקלות ובמהירות ולממש את הייעוד שלה בהצלחה.