אינטגרציה עם מערכות שקילת משאיות

למערכת SLPR ממשק יעודי לאינטגרציה עם משקלי משאיות.

משאית אשר מגיעה לפני שקילה עוצרת לפני המחסום, מצלמת ה LPR  שולחת תמונה אל המחשב לעיבוד התמונה.

בסיום תהליך עיבוד התמונה מספר לוחית הרישוי של המשאית נשלח בתקשורת TCP/IP למחשב השקילה ללא התערבות השוקל בהקלדה ידנית של המספר.

החיבור בין המערכות מצריך אינטגרציה בין משקל המשאיות לבין מערכת ה LPR.

 

 

 

Call Now Button